Сервіс      +48 87 429 56 56      serwis.kostrzewa.com.pl      ПН-ПТ: 7:00-20:00 | СБ - НБ – СВЯТКОВІ ДНІ: 10:00-16:00

RODO

Згідно з вимогами Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та вільним пересуванням таких даних, а також скасування директиви 95/46/ЄС (загальний регламент про захист даних, так зване „RODO“), представляємо правила, за якими відбувається обробка персональних даних у PPH Kostrzewa sp.k. вул. Промислова 11 A, 11-500 Гіжицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна пошта: biuro@kostrzewa.com.pl та права, які належать особам, чиї дані стосуються.

 1. Адміністратором обробки особистих даних є PPH Kostrzewa sp.k. вул. Промислова 11A, 11-500 Гижицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна пошта: biuro@kostrzewa.com.pl
 2. У справах, що стосуються захисту особистих даних, можна звертатися за адресою для листування: PPH Kostrzewa sp.k. вул. Промислова 11A, 11-500 Гижицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна пошта: biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Особисті дані будуть оброблятися з метою:

 • укладення та виконання договорів купівлі-продажу товарів/послуг або інших договорів торговельної співпраці між Вашою компанією та PPH Kostrzewa sp.k. вул. Промислова 11A, 11-500 Гижицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна пошта: biuro@kostrzewa.com.pl, на підставі ст. 6 пункт 1 літ. b) Регламенту про захист особистих даних (РОДО),

а) виконання адміністратором особистих даних правових обов'язків, пов'язаних із веденням діяльності, зокрема на підставі положень Закону від 29.08.1997 р. Податковий кодекс, податкових положень, положень про облік, положень про архівні зобов'язання документації – основою обробки є ст. 6 пункт 1 літ. c) РОДО,

b) що випливає з законно обґрунтованого інтересу адміністратора – основою обробки є ст. 6 пункт 1 літ. f) РОДО; законно обґрунтованим інтересом адміністратора може бути зокрема ефективна реалізація бізнес-процесів та адміністративних процесів, пов'язаних з діяльністю Адміністратора,

c) прямого маркетингу продуктів та послуг адміністратора, включаючи аналітичні цілі – основою обробки є ст. 6 пункт 1 літ. a) РОДО, тобто згода суб'єкта, до якого стосуються дані, та ст. 6 пункт 1 літ. f) РОДО, тобто обробка необхідна для цілей, що випливають із законно обґрунтованого інтересу адміністратора; законно обґрунтованим інтересом адміністратора може бути можливість надавати клієнту інформацію про свої продукти або послуги, представлення пропозицій, збільшення продажу своїх товарів та послуг.

d) захисту життєво важливих інтересів особи, чиї дані стосуються, - основою обробки є ст. 6 пункт 1 літ. d) РОДО

e) реалізації законно обґрунтованого інтересу компанії, що полягає в можливому встановленні або вимаганні вимог або захисті від вимог, основою обробки

 1. Ваші особисті дані можуть бути передані іншим одержувачам або категоріям одержувачів, в мірі, необхідній для досягнення зазначених вище цілей обробки. До таких одержувачів належать, зокрема:

a) податкові управління та інші державні органи;

b) постачальники інформаційних систем та ІТ-послуг,

c) інші суб'єкти, що співпрацюють з адміністратором даних, включаючи надання консультативних, правових, бухгалтерських, консалтингових, стягувальних, страхових, кур'єрських, поштових, транспортних чи експедиційних послуг – для виконання укладеного договору;

d) правоохоронні органи, судові пристави, судові органи та інші державні органи – в межах, вимаганих чинним законодавством і на їхнє прохання, яке має підставу в законодавчих актах.

 1. Ваші особисті дані будуть зберігатися протягом періоду, необхідного для досягнення зазначених вище цілей, зокрема:

a) у сфері виконання угод, укладених з вами - до моменту завершення їх виконання, а також для забезпечення можливих вимог, що випливають із укладеної угоди, до закінчення строку позовної давності;

b) у випадку особистих даних, стосовно яких чинні законодавчі акти вимагають їхнього володіння, архівації та обробки протягом певного часу - до моменту спливу обов'язку зберігання даних, що випливає з законодавчих норм, зокрема обов'язку зберігання бухгалтерських документів;

c) у випадку обробки даних для маркетингових цілей – до моменту подання заперечення або відкликання згоди на обробку даних у цій сфері.

    6. Кожна особа, до якої стосуються дані, має право (за умови обмежень, що випливають з законодавчих норм) на:

 • доступ до змісту своїх даних (згідно з ст. 15 Загального регламенту про захист даних);
 • виправлення (коригування) особистих даних – у випадку, якщо дані є неправильними або неповними (згідно з ст. 16 Загального регламенту про захист даних);
 • видалення даних (згідно з ст. 17 Загального регламенту про захист даних);
 • обмеження обробки даних (згідно з ст. 18 Загального регламенту про захист даних);
 • передачу даних (згідно з ст. 20 Загального регламенту про захист даних);
 • право на внесення заперечення (згідно з ст. 21 Загального регламенту про захист даних);
 • відкликання згоди в будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання;
 • подання скарги до наглядового органу (Голови Управління захисту даних) у випадку, якщо вважається, що обробка особистих даних порушує положення Загального регламенту про захист даних.
 1. Подання Вами персональних даних є обов'язковим у ситуації, коли підставою для обробки персональних даних є положення закону, угода, укладена між сторонами, або реалізація законно обґрунтованого інтересу адміністратора. Наслідком ненадання персональних даних, які вимагаються компанією PPH Kostrzewa sp.k. на вул. Промислова 11A, 11-500 Гіжицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна пошта: biuro@kostrzewa.com.pl, є неможливість укладення та виконання угоди або реалізації послуги. У випадку, коли обробка персональних даних здійснюється на підставі згоди, подання персональних даних є добровільним.

 2. Ваші персональні дані не будуть передаватися до третьої країни/міжнародної організації, окрім випадків, коли адміністратор персональних даних зобов'язаний це робити на підставі чинних у цій сфері законодавчих положень.

 3. Адміністратор даних не застосовує автоматизованого прийняття рішень та профілювання.

 

Інформаційна заява у зв'язку з записом розмов

Відповідно до ст. 13 Регламенту ЄП і Ради (ЄС) № 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних і вільного пересування таких даних, а також скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) (Офіційний Журнал ЄС. L. з 2016 р., № 119, с. 1, з пізнішими змінами) - далі GDPR, інформуємо, що:

 1. Адміністратором оброблюваних особистих даних є PPH Kostrzewa sp.k., вул. Промислова 11A, 11-500 Гижицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна адреса: biuro@kostrzewa.com.pl
 2. У справах, що стосуються захисту особистих даних, можна зв'язуватися за адресою для листування: PPH Kostrzewa sp.k., вул. Промислова 11A, 11-500 Гижицько, тел. +48 87 429 56 00, електронна адреса: biuro@kostrzewa.com.pl
 3. Метою обробки даних є забезпечення можливості захисту та вимог на підставі законно виправданого інтересу адміністратора, згідно з арт. 6 пункт 1 літ. f RODO.
 4. Записи розмов зберігаються протягом терміну до 2 років або до моменту спливу терміну давності вимог, в залежності від того, який період триваліший.
 5. Ваші дані можуть бути передані суб'єктам та особам, уповноваженим до цього на підставі законодавства, включаючи суб'єкти, уповноважені отримувати публічну інформацію. Вони також можуть бути передані суб'єктам, що здійснюють дії, необхідні для досягнення зазначених цілей обробки, а саме: зовнішня ІТ-компанія, юридична фірма.
 6. Ви маєте право вимагати доступу до своїх особистих даних, а також їх виправлення (корекції). Вам також належить право вимагати видалення або обмеження обробки, а також право заперечувати проти обробки, проте це право належить вам лише у випадку, якщо подальша обробка не є необхідною для виконання адміністратором правового обов'язку та не існують інші переважні правові підстави для обробки.
 7. Вам належить право подати скаргу на обробку, що здійснюється Адміністратором, до Голови Управління охорони персональних даних (uodo.gov.pl).
 8. Стосовно згоди на запис, вона є добровільною, але необхідною для вирішення справи телефоном. У разі відсутності згоди, просимо звертатися особисто, письмово або через електронну пошту.
 9. Ваші дані не будуть передані третій країні чи міжнародній організації.
 10. Ваші дані не будуть піддаватися профілюванню або автоматизованому прийняттю рішень.